info@akreklama.sk +421 905 427 147

Označovanie firemných vozidiel

Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. marca 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) ustanovuje: § 5

Označovanie vozidiel obchodným menom prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Obchodným menom prevádzkovateľa cestnej dopravy sa označí

  • a) autobus používaný na autobusovú dopravu,
  • b) osobné auto používané na výkon taxislužby,
  • c) nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.

(2) Súčasťou označenia je adresa sídla prevádzkovateľa cestnej dopravy, telefónne číslo a faxové číslo, prípadne iný údaj. Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky nie je prípustné s výnimkou osobného auta používaného na výkon taxislužby. Písmená tvoriace obchodné meno prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné a farebne odlíšené od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm. Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie autobusu, nákladného auta alebo iného vozidla a môže sa umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. Na osobnom aute sa označenie umiestni na predných ľavých a pravých dverách karosérie.

(3) Autobus na autobusovej linke sa označí tiež údajom o východiskovej nástupnej zastávke a cieľovej výstupnej zastávke, prípadne aj údajmi o zastávkach medzi nimi, pri autobusoch vybavených elektronickým zariadením na označenie smeru jazdy vozidla údajmi o cieľovej zastávke a nasledujúcej nácestnej zastávke, a ak ide o mestskú pravidelnú autobusovú dopravu, aj číslom linky. Označenie autobusovej linky sa umiestňuje vpredu za čelným oknom vozidla.

(4) Písmo názvu východiskovej zastávky a cieľovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave má výšku najmenej 30 mm. Ak nie je v autobuse použitá elektronická tabuľa, má tabuľka s označením autobusovej linky veľkosť najmenej 600 150 mm

  • a) biely podklad a červené písmená v medzinárodnej a v diaľkovej autobusovej doprave,
  • b) biely podklad a čierne písmená v prímestskej autobusovej doprave, ak vyšší územný celok v dopravnej licencii neurčí inú farebnú kombináciu,
  • c) modrý podklad a biele písmená v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,
  • d) žltý podklad a čierne písmená v mestskej autobusovej doprave, ak obec v dopravnej licencii neurčila inú farebnú kombináciu.

(5) V mestskej autobusovej doprave je súčasťou tabuľky s označením autobusovej linky aj jej číselné alebo iné všeobecne zrozumiteľné označenie. Toto označenie sa umiestni aj na zadné čelo karosérie autobusu, prípadne podľa potreby aj na iné miesto autobusu. Výška písmen číselného alebo iného označenia autobusovej linky je najmenej 100 mm.

Dodržujte predpísanú výšku textu najmenej 30mm, šírka sa prepočítava automaticky, odporúčame písmo ARIAL alebo TITILIUM BOLD
v prípade nejasností nás kontaktujte radi vám s polepmi vozidiel pomôžeme,

Máte otázku?

V prípade nejasností nás kontaktujte radi vám s polepmi vozidiel pomôžeme.

Označovanie firemných vozidiel

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close